page_market_bg

Marknader

Smält kiseldioxid är kvartssand med hög renhet som har smält till glas med hjälp av fusionsteknik.

Hög volymstabilitet, låg volymutvidgning och hög renhet gör smält kiseldioxid till ett värdefullt och mångsidigt material.

Smält kiseldioxid är kvartssand med hög renhet som har smält till glas med hjälp av fusionsteknik.

Hög volymstabilitet, låg volymutvidgning och hög renhet gör smält kiseldioxid till ett värdefullt och mångsidigt material.

  • Eldfasta element

  • Gjuteri

  • Elektronik

Eldfasta element

Smält kiseldioxid är ett extremt isolerande material med mycket låg värmeledningsförmåga. Med sin höga motståndskraft mot värmechock används den ofta i eldfasta applikationer, såsom aluminiumtvättar eller mycket cykliska applikationer.

01

Gjuteri

Vid gjutning av investeringar används smält kiseldioxid för sin volymstabilitet. Smält kiseldioxid har en extremt låg värmeutvidgningskoefficient och gjutningar med mycket täta toleranser kan produceras med lätt skalavlägsnande.

02

Elektronik

Vår smälta kiseldioxid har mycket hög elektrisk resistivitet och låg värmeledningsförmåga, så den används ofta i elektronikindustrin som fyllmedel i epoxiformföreningar för halvledare.

03